2021 –  V obdobju svetlobe, Dvorec Novo Celje, Novo Celje pri Žalcu, Slovenija

2021 Transnacionala, Galerija na ulici, Ljubljana, Ploščad Ajdovščina

2019 Mesto in barva / City and Colout, Vilnius Light Festival, Vilna, Litva / Vilnius, Lithuania

2018 Mesto in barva / City and Colour, Svetlobna gverila / Lighting Guerrilla, Mahlerjeva hiša / Mahler’s house, Ljubljana

2018 – Izslikane metafore, razstava grafik, Galerija Krka Novo Mesto, Novo Mesto

2018 Vertigo, Galerija Kresija / Kresija Gallery, Ljubljana, Slovenija / Slovenia

2017 Tišina / Silence, Galerija Instituta “Jožef Stefan”, Ljubljana

2017Avanti grafika! / Avanti Graphic!, Galerija DLUL / DLUL Gallery, Ljubljana, Slovenija

2017 Nemo govorjenje / Silent Speaking, Mestna galerija Nova Gorica, Nova Gorica, Slovenija

2016 Mesto in barva / City and Colour, v nastajanju  / in progress, Ljubljana 

2016  Imago Mundi; Voices of Transition, Contemporary Artists from Slovenia

2015Tri barve / Three Colours, Galerija Krško / Krško Gallery, Krško, Slovenija / Slovenia

2015 Hommage Franu Veselu / Homage to Fran Vesel, Galerija ZDSLU / ZDSLU Gallery, Ljubljana

2014Don’t Be Afraid You Are The Best, Kibla Portal, Maribor, Slovenija / Slovenia

2013Objekti strmenja / Gazing Objects, Galerija Murska Sobota / Murska Sobota Gallery, Murska Sobota

2012 Produkcija / Production 2010-2012,  MGLC, Ljubljana, Slovenija / Slovenia

2012 Veliki čolni – Čas / Big Boats – Time, odprti atelje / open studio, Ljubljana

2011Personae / Personae, Galerija Instituta Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija / Slovenia

2009 Žarenje / Glowing, Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, Slovenija / Slovenia

2008Mali Benares, Hloa / Small Benares, Chloe, Galerija Equrna, Ljubljana, Slovenija / Sloveni

2007 Mali Benares / Small Benares,  Galerija Miklova hiša, Ribnica, Slovenija / Slovenia