Mesto in barva / City and Colour, 2019, Vilnius Light Festival, Vilna, Litva / Vilnius, Lithuania, foto / photo: arhiv umetnive / artist’s arhive